درباره و قوانین

سلام . همه دوست داران ماشين خاطراتي را با اين وسيله دوست داشتني دارند که ميتواند براي ديگران هم جذاب باشد يا اينکه نظرات خاصي در مورد ابعاد مختلف خودرو داشته باشند که شنيدن آن براي ديگران خالي از لطف نيست . به همين منظور وب سايت ماشين بان براي اولين بار بستري را فراهم نموده که دوست داران ماشين بتوانند خاطرات و نظرات جذاب خود درباره ماشين را با ديگران به اشتراک بگذارند . نويسندگان گرامي توجه داشته باشند اين وب سايت تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران ميباشد پس رعايت موازين اخلاقي و قانوني در پر کردن اين فرم الزامي ميباشد . و مصاحبه هاي که مغاير با اين اصول باشند تائيد نخواهند شد .
کاربران گرامي توجه داشته باشند که اگر براي يک سوال نوشته خاصي را مد نظر ندارند ميتوانند در آن کادر يک نقطه خالي گذاشته و به سراغ سوال بعدي بروند .
همچنين به زودي و با توجه به ميزان استقبال کاربران عزيز از اين بخش جوايزي به کساني که در طول يک ماه مصاحبه آنها بيشترين امتياز را گرفته تقديم خواهد شد .

به واسطه سبک