آزرا گرنجور ۲۰۱۴

تیزر تبلیغاتی هیوندای آزرا گرنجور 2014

شتاب 0-180 کیلومتر هیوندای آزرا گرنجور . قدرت 247 اسب

نمایش طراحی داخلی هیوندای آزرا گرنجور 2014

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک