اسپورتیج ۲۰۱۴

تیزر تبلیغاتی کیا اسپورتیج ۲۰۱۳

تست آفرود کیا اسپورتیج ۲۰۱۳ حرکت در برف

تست آفرود کیا اسپورتیج ۲۰۱۳ در گل و لای و زمین ناهموار

تست آفرود کیا اسپورتیج ۲۰۱۳ حرکت در برف دوم

تست تصادف کیا اسپورتیج ۲۰۱۳

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک