امگرند ۷ ۲۰۱۳

تیزر تبلیغاتی جیلی امگرند ۷ و امگرند rv ۷

تست تصادف جیلی امگرند ۲۰۱۳

تست پایداری جیلی امگرند ۷

شتاب ۰-۱۰۰ جیلی امگرند ۷ ۲۰۱۳ با قدرت ۱۳۸ اسب بخار

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک