اوتلندر ۲۰۱۵

تیزر تبلیغاتی میتسوبیشی اوتلندر 2015

تست عملکرد و شتاب 0-100 اوتلندر 2015 2.4 لیتر

نمایش طراحی خارجی و داخلی میتسوبیشی اوتلندر 2015

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک