اوراکان

تیزر تبلیغاتی لامبورگینی اوراکان

تیزر تبلیغاتی لامبورگینی اوراکان ۲

شتاب ۰-۳۴۰ لامبورگینی اوراکان

نمایش طراحی بیرونی و داخلی لامبورگینی اوراکان

صدای اگزوز لامبورگینی اوراکان

درگ و کورس لامبورگینی اوراکان با پورشه 918 اسپایدر

درگ و کورس جذاب لامبورگینی اوراکان پلیس با نیسان gtr

درگ ریس لامبورگینی اوراکان با فراری ۴۵۸ ایتالیا

7 کورس جذاب از لامبورگینی اوراکان

دریفت در برف لامبورگینی اوراکان

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک