اپتیما ۲۰۱۴

تیزر تبلیغاتی کیا اپتیما ۲۰۱۴

نمایش تکنولوژی های کیا اپتیما ۲۰۱۴

شتاب ۰-۱۰۰ کیا اپتیما ۱۷۶ اسب بخاری ۲۰۱۴

تست تصادف کیا اپتیما ۲۰۱۴

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک
  • suv.png
  • new-super-sport.png
  • new-sport.png
  • luxury.png
  • sedan.png