اپتیما ۲۰۱۴

تیزر تبلیغاتی کیا اپتیما ۲۰۱۴

نمایش تکنولوژی های کیا اپتیما ۲۰۱۴

شتاب ۰-۱۰۰ کیا اپتیما ۱۷۶ اسب بخاری ۲۰۱۴

تست تصادف کیا اپتیما ۲۰۱۴

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک