اپتیما ۲۰۱۶

تیزر تبلیغاتی کیا اپتیما ۲۰۱۶

تیزر تبلیغاتی دوم کیا اپتیما ۲۰۱۶

نمایش طراحی خارجی و داخلی کیا اپتیما ۲۰۱۶

شتاب ۰-۱۰۰ کیا اپتیما ۱۸۵ اسب بخاری ۲۰۱۶

تست تصادف کیا اپتیما ۲۰۱۶

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک
  • suv.png
  • new-super-sport.png
  • new-sport.png
  • luxury.png
  • sedan.png