بنتایگا ۲۰۱۶

تیزر تبلیغاتی بنتلی بنتایگا 2016

تیزر معرفی بنتلی بنتایگا 2016

تیزر نمایش امکانات بنتلی بنتایگا 2016

تست آفرود بنتلی بنتایگا در شیب و زمین ناهموار

تست های اولیه آفرود بسیار سخت بنتلی بنتایگا 2016

تست های اولیه آفرود بسیار سخت بنتلی بنتایگا 2016-دوم

شتاب و صدای اگزوز بنتلی بنتایگا با قدرت 600اسب بخار

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک