تالیسمان ۲۰۱۶

تیزر تبلیغاتی رنو تالیسمان 2016

تیزر تبلیغاتی دوم رنو تالیسمان 2016

نمایش طراحی خارجی و داخلی رنو تالیسمان 2016

تست تصادف رنو تالیسمان 2016

شتاب 0-224 کیلومتر رن تالیسمان با قدرت 200 اسب بخار

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک