تندر ۹۰ ۲۰۰۹

تیزر تبلیغاتی رنو تندر ۹۰

شتاب ۰-۱۰ تند ۹۰ با قدرت ۱۰۵ اسب بخار

تست چپ کردن رنو تندر ۹۰

تست تصادف رنو تندر ۹۰

شتاب ۰-۱۳۰ کیلومتر تندر ۹۰ با قدرت ۱۰۵ اسب بخار

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک
  • suv.png
  • new-super-sport.png
  • new-sport.png
  • luxury.png
  • sedan.png