جولیا ۲۰۱۶

تیزر تبلیغاتی آلفارومئو جولیا ۲۰۱۶

تیزر تبلیغاتی دوم آلفا رومئو جولیا ۲۰۱۶

مراسم رونمائی الفارومئو جولیا 2016

شتاب 0-275 کیلومتر آلفارومئو جولیا با قدرت 510 اسب بخار

نمایش طراحی داخلی آلفا رومئو جولیا ۲۰۱۶

صدای اگزوز آلفارومئو جولیا ۲۰۱۶

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک