جولیتا ۲۰۱۴

تیزر تبلیغاتی آلفا رومئو جولیتا ۲۰۱۳

شتاب ۰-۱۸۰ آلفارومئو جولیتا ۱۷۰ اسب بخاری ۲۰۱۳

تست تصادف آلفارومئو جولیتا ۲۰۱۳

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک
  • suv.png
  • new-super-sport.png
  • new-sport.png
  • luxury.png
  • sedan.png