دراپ هد کوپه ۲۰۱۳

تیزر معرفی رولزرویس فانتوم دراپ هد کوپه ۲۰۱۳

عملکرد سقف رولز رویس فانتوم دراپ هد کوپه ۲۰۱۳

شتاب ۰-۱۰۰ رولزرویس فانتوم دراپ هد کوپه . قدرت ۴۵۳

نمایش طراحی خارجی و داخلی رولز رویس فانتوم دراپ هد کوپه

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک