دوج چلنجر ۲۰۱۵

تیزر تبلیغاتی دوج چلنجر ۲۰۱۵

شتاب ۰-۱۰۰ دوج چلنجر ۳۰۵ اسب بخاری ۲۰۱۵

تست تصادف دوج چالنجر 2015

صدای اگزوز دوج چلنجر 2015

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک