رنجروور سوپر شارژ ۲۰۱۶

تیزر تبلیغاتی لند روور رنجروور 2016 نسخه بلند

تیزر تبلیغاتی دوم لندروور رنجروور سوپرشارژ 2016

تست آفرود لندروور رنجروور 2016-عبور از آب راه

تست آفرود لندروور رنجروور سوپر شارژ در زمین ناهموار و شیب

تست آفرود لندروور رنجروور 2016 در عبور از رودخانه

تست تصادف لندروور رنجروور 2016

نمایش طراحی خارجی و داخلی لند روور رنجروور 2016

شتاب 0-210 رنج روور اسپرت با قدرت 300 اسب بخار

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک