رونتون رودستر

درگ و کورس لامبورگینی رونتون با نیسان gtr و دوکاتی

نمای نمایشگر لامبورگینی رونتون رودستر

صدای اگزوز لامبورگینی رونتون رودستر

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک