ریو هاچ بک ۲۰۱۵

تیزر تبلیغاتی کیا ریو هاچ بک ۲۰۱۵

شتاب ۰-۱۰۰ کیا ریو هاچ بک ۱.۴ ۲۰۱۵

تست تصادف کیا ریو هاچ بک ۲۰۱۵

نمایش طراحی خارجی و داخلی کیا ریو هاچ بک ۲۰۱۵

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک