زوندا F 2005

تیزر تبلیغاتی پاگانی زوندا F ۲۰۰۶

شتاب ۴۰-۲۰۰ کیلومتر پاگانی زوندا F با قدرت ۶۵۰ اسب بخار

صدای اگزوز پاگانی زوندا F ۲۰۰۶

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک