زوندا R 2009

تیزر تبلیغاتی پاگانی زوندا R

یک دور کامل در نوربرگ رینگ با پاگانی زوندا R

صدای اگزوز پاگانی زوندا R

نمایش طراحی داخلی و خارجی پاگانی زوندا R

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک
  • suv.png
  • new-super-sport.png
  • new-sport.png
  • luxury.png
  • sedan.png