سراتو ۲۰۱۴

نمایش طراحی بیرونی و داخلی کیا سراتو ۲۰۱۴

تست تصادف کیا سراتو ۲۰۱۴

شتاب ۰-۱۰۰ کیا سراتو ۲۰۱۴ ۲۰۰۰cc

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک
  • suv.png
  • new-super-sport.png
  • new-sport.png
  • luxury.png
  • sedan.png