سستوالمنتو

تیزر تبلیغاتی لامبورگینی سستو المنو 2010

نمایش نمای داخلی لامبورگینی سستو المنتو

از دست دادن تعادل لامبورگینی سستو المنتو در تاپ گیر

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک
  • suv.png
  • new-super-sport.png
  • new-sport.png
  • luxury.png
  • sedan.png