سول ۲۰۱۴

تیزر تبلیغاتی کیا سول ۲۰۱۴

تست تصادف کیا سول ۲۰۱۴

شتاب ۰-۱۰۰ کیا سول ۱۳۰ اسب بخاری ۲۰۱۴

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک