فارستر ۲۰۱۴

تیزر تبلیغاتی سوبارو فارستر ۲۰۱۴

شتاب ۰-۱۰۰ سوبارو فارستر با قدرت ۱۷۳ اسب بخار

تست آفرود سوبارو فارستر ۲۰۱۴ در زمین ناهموار

تست آفرود سوبارو فارستر ۲۰۱۵ . حرکت در برف

تست آفرود سوبارو فارستر در زمین ناهموار دوم

نمایش طراحی داخلی و خارجی سوبارو فارستر ۲۰۱۵

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک