لنسر ۲۰۱۳

تیزر تبلیغاتی میتسوبیشی لنسر 2013

نمایش طراحی داخلی میتسوبیشی لنسر 2013

تست تصادف میتسوبیشی لنسر 2013 با همپوشانی 100 درصد

تست تصادف میتسوبیشی لنسر 2013 با همپوشانی یک چهارم

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک