لگاسی ۲۰۱۴

تیزر تبلیغاتی سوبارو لگاسی ۲۰۱۴

تیزر تبلیغاتی دوم سوبارو لگاسی ۲۰۱۴

نمایش طراحی داخلی و خارجی سوبارو لگاسی ۲۰۱۴

شتاب ۰-۱۰۰ سوبارو لگاسی ۲۰۱۴ با قدرت ۱۷۳ اسب بخار

تست تصادف سوبارو لگاسی ۲۰۱۴

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک