ماکان ۲۰۱۵

تیزر تبلیغاتی پورشه ماکان 2015

تست آفرود پورشه ماکان در شیب و زمین ناهموار

نمایش طراحی خارجی و داخلی پورشه ماکان 2015

تست تصادف پورشه ماکان 2015

شتاب 0100 پورشه ماکان 2.0 توربو با قدرت 237 اسب بخار

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک