مورسیه لاگو

تیزر تبلیغاتی لامبورگینی مورسیه لاگو

شتاب ۰-۳۳۰ کیلومتر لامبورگینی مورسیه لاگو

دریفت و حرکات نمایشی با لامبورگینی مورسیه لاگو

دریفت لامبورگینی مورسیه لاگو

تست تصادف لامبورگینی مورسیه لاگو

تصادف لامبورگینی مورسیه لاگو با درخت

تصادف وحشتناک لامبورگینی مورسیه لاگو با تیر چراع برق

متاسفانه در این تصادف که در روسیه رخ داده هر دو سرنشین این خودرو در دم کشته شدن

صدای اگزوز لامبورگینی مورسیه لاگو

دوستان توجه کنید که تمام این صداها صدای اصلی این خودرو نمیباشد و مشخص است که اگزوز برخی از آنها توسط مالکانشان دستکاری شده است . اما بیشترشان صدای اگزوز اصلی میباشد

درگ و کورس لامبورگینی مورسیه لاگو با ۹۱۱ و دیگر رقبا

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک