موستانگ GT 2015

تیزر تبلیغاتی فورد موستانگ ۲۰۱۵

تست تصادف فورد موستانگ ۲۰۱۵

دریفت فورد موستانگ ۲۰۱۵

شتاب ۰-۱۷۰ کیلومتر فورد موستانگ GT ۲۰۱۵ با قدرت ۴۳۵ اسب

صدای اگزوز فورد موستانگ GT ۲۰۱۵

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک