موهاوی ۲۰۰۸

تیزر تبلیغاتی کیا موهاوی ۲۰۰۸

تیزر تبلیغاتی دوم کیا موهاوی ۲۰۰۸

نمایش کامل طراحی بیرونی و داخلی کیا موهاوی ۲۰۰۸

شتاب ۰-۱۰۰ کیا موهاوی ۸ سیلندر

تست تصادف کیا موهاوی ۲۰۰۸

تست آفرود کیا موهاوی ۲۰۰۸ پایین و بالارفتن از شیب

تست آفرود کیا موهاوی ۲۰۰۸ در گل و لای

تست آفرود کیا موهاوی ۲۰۰۸ در زمین ناهموار

تست آفرود کیا موهاوی ۲۰۰۸ در آب گل آلود

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک