موکا

تیزر تبلیغاتی اوپل موکا

شتاب 0-100 اوپل موکا 140 اسب بخاری

تست آفرود اوپل موکا 2014 در مقایسه با پژو 2008 2014

تست آفرود اوپل موکا 2014 در شرایط برفی

تست آفرود اوپل موکا 2014 در شرایط گل ولای

تست پایداری اوپل موکا ۲۰۱۴

تست تصادف اوپل موکا ۲۰۱۴

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک