هوآیرا ۲۰۱۲

تیزر تبلیغاتی پاگانی هوآیرا

تیزر معرفی پاگانی هوآیرا

صدای اگزوز پاگانی هوآیرا با مقایسه دیگر مدلهای پاگانی

نمایش طراحی داخلی و خارجی پاگانی هوآیرا با رنگ زرد

نمایش کامل طراحی بیرونی و داخلی پاگانی هوآیرا

نمایش عملکرد آئرودینامیک پاگانی هوآیرا

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک
  • suv.png
  • new-super-sport.png
  • new-sport.png
  • luxury.png
  • sedan.png