هوآیرا ۲۰۱۲

تیزر تبلیغاتی پاگانی هوآیرا

تیزر معرفی پاگانی هوآیرا

صدای اگزوز پاگانی هوآیرا با مقایسه دیگر مدلهای پاگانی

نمایش طراحی داخلی و خارجی پاگانی هوآیرا با رنگ زرد

نمایش کامل طراحی بیرونی و داخلی پاگانی هوآیرا

نمایش عملکرد آئرودینامیک پاگانی هوآیرا

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک