وایپر ۲۰۱۳

تیزر تبلیغاتی دوج وایپر 2013

صدای اگزو و دریفت دوج وایپر ۲۰۱۳

شتاب ۰-۳۲۰ کیلومتر دوج وایپر ۲۰۱۳

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک