ونتیج s 2014

تیزر تبلیغاتی آستون مارتین ونتیج ۲۰۱۴

صدای اگزوز و شتاب ۰-۲۸۵ ونتیج s ۲۰۱۴ با قدرت ۵۷۳ اسب

دریفت و رانندگی در برف با آستون مارتین ونتیج S ۲۰۱۴

نمایش طراحی خارجی و داخلی آستون مارتین ونتیج s 2014

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک