وننو رودستر

نمایش نمای بیرونی لامبورگینی وننوی رودستر سفید در ژنو

صدای اگزوز لامبورگینی وننو رودستر

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک