پانامرا توربو ۲۰۱۲

صدای اگزوز پورشه پانامرا توربو 2012

شتاب 0-325 کیلومتر پورشه پانامرا توربو با قدرت 500 اسب

دریفت در برف با پورشه پانامرا توربو 2012

نمایش کامل طراحی خارجی و داخلی پورشه پانامرا توربو 2012

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک