پانامرا توربو ۲۰۱۷

تیزر تبلیغاتی پورشه پانامرا 2017

نمایش طراحی خارجی و داخلی پورشه پانامرا 4s 2017

طراحی داخلی پورشه پانامرا توربو 2017 با تریم سفید

شتاب 0-300 پورشه پانامرا توربو 2017 . قدرت 550 اسب بخار

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک