چروکی ۲۰۱۴

تیزر تبلیغاتی جیپ چروکی ۲۰۱۴

شتاب ۰-۱۰۰ جیپ چروکی ۲۰۱۴ با قدرت ۱۸۴ اسب بخار

تست صعود از شیب صخره ای با جیپ چروکی ۲۰۱۴

تست آفرود جیپ چروکی ۲۰۱۴ در زمین ناهموار

تست تصادف جیپ چروکی ۲۰۱۴ با همپوشانی یک چهارم

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک