کامارو ss 2016

تیزر تبلیغاتی شورولت کامارو 2016

دریفت شورولت کامارو ss ۲۰۱۶

نمایش طراحی داخلی شورولت کامارو ss 2016

شتاب ۰-۲۰۰ کیلومتر شورولت کامارو ss ۲۰۱۶

مسابقه درگ شورولت کامارو ss 2016

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک
  • suv.png
  • new-super-sport.png
  • new-sport.png
  • luxury.png
  • sedan.png