کوئید ۲۰۱۵

تیزر معرفی رنو کوئید 2015

نمایش کامل طراحی خارجی و داخلی رنو کوئید 2015

شتاب 0-100 و نهایت سرعت رنو کوئید 2015 با قدرت 54 اسب

تست تصادف رنو کوئید بدون عملکرد ایربگ 2015

تست تصادف رنو کوئید با عملکرد ایربگ 2015

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک