کوروت ۲۰۱۴

درگ و کورس شورولت کوروت با تسلا s

کورس شورولت کوروت با لامبورگینی اوراکان

شتاب ۰-۲۹۰ شورولت کوروت ۲۰۱۳

صدای اگزوز شورولت کوروت ۲۰۱۳

دریفت در جاده زیبا توسط شورولت کوروت ۲۰۱۳

درگ و کورس شورولت کوروت ۲۰۱۳ با بی ام و i۸

چندین کورس جالب از شورولت کوروت استینگری با رقیبانش

در این فیلم قدرت بعضی از ماشین ها ارتقاء داده شده که بر روی فیلم نوشته شده پس لطفا دقت کنید .

مقایسه فرم طراحی شورولت کوروت با دوج وایپر

چندین کورس زیبا از شورولت کوروت با هم رده های خودش

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک