گالاردو اسپایدر

نمایش طراحی بیرونی و داخلی گالاردو اسپایدر ۲۰۱۴

دوستان همانگونه که میبینید این مدل مربوط به آخرین سال تولید گالاردو میباشد که تغییرات بسیار کوچکی در سپرها و هواکش ها در آن داده شده . و به همین علت این نمونه با نمونه موجود در عکسها اندکی تفاوت دارد . که البته این تغییرات فقط ظاهری بوده و از لحاظ فنی هیچ تفاوتی با نمونه استاندارد ندارد .

عملکرد سقف لامبورگینی گالاردو اسپایدر

خارج شدن گالاردو اسپایدر از جاده و مرگ سرنشین آن

صدای اگزوز لامبورگینی گالاردو اسپایدر 1

صدای اگزوز لامبورگینی گالاردو اسپایدر 2

شتاب ۰-۳۳۰ لامبورگینی گالاردو اسپایدر

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک