گوست ۲۰۱۴

تیزر تبلیغاتی رولز رویس گوست ۲۰۱۴

نمایش کامل طراحی خارجی و داخلی رولز رویس گوست ۲۰۱۴

شتاب ۰-۲۵۰ کیلومتر رولز رویس گوست با قدرت ۵۶۳ اسب

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک
  • suv.png
  • new-super-sport.png
  • new-sport.png
  • luxury.png
  • sedan.png