گوست ۲۰۱۴

تیزر تبلیغاتی رولز رویس گوست ۲۰۱۴

نمایش کامل طراحی خارجی و داخلی رولز رویس گوست ۲۰۱۴

شتاب ۰-۲۵۰ کیلومتر رولز رویس گوست با قدرت ۵۶۳ اسب

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک