یاریس ۱٫۵ صندوق دار ۲۰۱۴

تیزر تبلیغاتی تویوتا یاریس صندوق دار 2014

شتاب 0-180 کیلومتر تویوتا یاریس صندوق دار 2014قدرت 109

نمایش طراحی خارجی و داخلی تویوتا یاریس صندوقدار 2014

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک