یاریس

تیزر تبلیغاتی تویوتا یاریس 2012

تست تصادف تویوتا یاریس 2012

شتاب 0-100 تویوتا یاریس 2012

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک