یاریس ۱٫۵ صندوق دار ۲۰۱۴

تیزر تبلیغاتی تویوتا یاریس صندوق دار 2014

شتاب 0-180 کیلومتر تویوتا یاریس صندوق دار 2014قدرت 109

نمایش طراحی خارجی و داخلی تویوتا یاریس صندوقدار 2014

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک
  • suv.png
  • new-super-sport.png
  • new-sport.png
  • luxury.png
  • sedan.png