کپچر ۲۰۱۴

تیزر تبلیغاتی رنو کپچر ۲۰۱۴

تست تصادف و پایداری رنو کپچر ۲۰۱۴

شتاب ۰-۱۰۰ رنو کپچر ۲۰۱۵ با قدرت ۱۲۰ اسب بخار

نمایش طراحی داخلی و خارجی رنو کپچر ۲۰۱۵

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک