۲ ۲۰۱۳

تیزر تبلیغاتی مزدا ۲ ۲۰۱۲

شتاب ۰-۱۰۰ مزدا ۲ ۲۰۱۳ با قدرت ۱۰۲ اسب بخار

تست تصادف مزدا ۲ ۲۰۱۳

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک
  • suv.png
  • new-super-sport.png
  • new-sport.png
  • luxury.png
  • sedan.png