۲۰۰۸ ۲۰۱۳

تیزر تبلیغاتی پژو ۲۰۰۸ ۲۰۱۳

تیزر تبلیغاتی دوم پژو ۲۰۰۸ ۲۰۱۳

تست آفرود پژو ۲۰۰۸ در زمین ناهموار و گلی

شتاب ۰-۲۱۲ پژو ۲۰۰۸ ۲۰۱۳ با قدرت ۱۲۰ اسب بخار

تست آفرود پژو ۲۰۰۸ ۲۰۱۳ در شیب گلی

تست آفرود اوپل موکا ۲۰۱۴ در مقایسه با پژو ۲۰۰۸ ۲۰۱۴

نمایش طراحی خارجی و داخلی پژو ۲۰۰۸ ۲۰۱۳

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک