۲۰۸ ۲۰۱۳

تیزر تبلیغاتی پژو ۲۰۸ ۲۰۱۳

تست تصادف پژو ۲۰۸ ۲۰۱۳

شتاب ۰-۱۴۰ کیلومتر پزو ۲۰۸ ۲۰۱۳ با قدرت ۱۲۰ اسب بخار

نمایش طراحی خارجی و داخلی پژو ۲۰۸ جی تی ۲۰۱۴

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک